Duurzaam


Duurzaamheid, niet zomaar een goed idee! 

In alle bedrijfstakken speelt de maatschappelijke opdracht voor het verder verduurzamen van de productie. Dat geldt ook voor de productie van vlees, het verwerken van vlees legt een zekere druk op het milieu.

Willen we generaties na ons dezelfde mogelijkheden bieden, dan moeten diverse vraagstukken onder ogen worden gezien en oplossingen worden gevonden. Dat is wat onder de noemer van verduurzaming van de productie momenteel op brede schaal in de Nederlandse vleessector gebeurt.

Dutch Meat Service verduurzaamd de productie en onderneemt zo veel mogelijk duurzaam, wat houdt dit in?

- In ons assortiment hebben wij diervriendelijk scharrelvlees, zonder onnatuurlijke toevoegingen. Hieronder valt ons  Beter Leven Rose Kalfsvlees en het Spaanse Iberico Varkensvlees. 

Daarnaast zijn wij bewust wat voor impact ons consumeer verbruik heeft op onze aarde inzake onze productie;

- Alle lege cartridges welke worden verbruikt binnen ons bedrijf, zamelen wij in voor recycling. Deze gebruikte cartridges kunnen goed worden gerecycled, ze worden opnieuw gevuld voor hergebruik, en dus bespaard van de afvalberg. De opbrengst van onze inzameling gaat naar het Wereld Natuur Fonds
Dit is niet alleen goed voor een schoner milieu; mede dankzij deze steun kan het Wereld Natuur Fonds nog meer investeren in natuurbeschermingsprojecten op verschillende plekken, wereldwijd.

- Alle het plastic wat binnen ons bedrijf wordt gebruikt wordt gescheiden verzameld en gerecycled, dit geldt zowel voor verpakkingen ontvangen van onze leveranciers, als zijnde plastic verpakkingen van vloeistoffen, overschot van onze productie etc.

- Al het karton en papier dat in ons bedrijf wordt gebruikt, dit geldt ook voor het papier en karton gebruik
op ons kantoor, wordt door ons voor recycling aangeboden en verwerkt.

 

- Wij doen o.a. onze correspondentie, orders, facturatie etc. zoveel mogelijk via de digitale snelweg om het onnodig gebruik van papier te minimaliseren.        

- De organisch vetten welke vrijkomen tijdens onze productie scheiden wij van het afvalwater, deze vetten worden daarna duurzaam verwijderd. Van het organische materiaal wekt Rotie, middels vergisting, biogas op, welke dient als grondstof voor de productie van groene stroom.